Hur mår ditt tak?

Det är viktigt med underhållet av ditt tak!
En regelbunden protokollförd syn samt årlig städning av ert tak säkrar ni de värden som finns i fastigheten och ni kan i tid planera och budgetera för era underhåll. Välkommen att höra av er till oss!