Referensprojekt

Hudiksvalls Bostäder

Kostnadseffektiv taktäckning i Hudiksvall

Torvalla

Åldersbeständigt tak för äldreboende i Östersund.

ATS

Nytt tak på en yta som motsvarar tre fotbollsplaner i Östersund.

Ortvikens pappersbruk

Effektiv energihushållning för Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.

Korstaverket

Rolls-Royce-kvalitet på Korstaverkets tak säkrar stora värden.