Vi bygger trygghet med kunnig projektledning

Jitab utför nyläggning, omläggning och reparation av tätskikt på tak.
Ett nära samarbete med systerbolaget Bekab ger oss en stark partner inom byggnadsplåtslageri, vilket ger oss styrkan att leverera kostnadseffektiva helhetslösningar med projektledning som ger tidsvinster, minskade kostnader och trygghet i projekten.

God taksäkerhet är din
livlina vid arbete på tak.

Rätt säkerhetsanordningar på ditt tak förebygger risker och olycksfall vid arbete på tak. Som fastighetsägare ansvarar du för att byggnaden har ett fullgott takskydd som förebygger fall och halkning samt skyddar taktäckningsmaterialet när taket beträds.

Vi utför besiktning, montering och underhåll.

Kontakta oss för skräddarsydda säkerhetslösningar i form av steganordningar, takbryggor, glidskenor och fästöglor.

Leverantörer: CW Lundbergs

Lotta Lindh

Produktion & Planering

Isabelle Serrander

Ekonomiassistent

Anders Hallén

Ledande montör Sundsvall